Arvolista Oy

  • Arvolista Oy on Facebook

CE/DoP-asiakirjat ja PEFC

Arvolista Oy:llä on direktiivien vaatima voimassaoleva CE-sertifikaatti sekä DoP- suoritustasoilmoitus paneelituotteilleen. Sertifiointia ei vaadita tässä vaiheessa listatuotteilta.

Arvolistalle on myönnetty 27.8.2013 PEFC-sertifikaatti, joka täyttää myös uusimman direktiivin mukaisen sertifioinnin. Uusin PEFC-sertifikaatti sisältää EU TR-standardin mukaiset vaatimukset. 
 
 
SUORITUSTASOILMOITUSNo. 001 DoP
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta
Tuotteen tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta
Aiottu käyttötarkoitus: Verhouslauta sisäkäyttöön
Valmistaja: Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski
AVCP-menettely: AVCP 4
Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat Paksuus 9 – 32 mm
Leveys 10 – 250 mm
 
EN 14915:2006
Tiheys ja paksuus
 
Puulaji
 
Vesihöyryn läpäisevyys
 
Lämmönjohtavuus
 
Äänen absorboituminen
390-500 kg/m3, 9/5 mm
 
Kuusi (Picea abies)  ja Mänty (Pinus sylvestris)
NPD
 
0,04 W/m K (lamda mitoitusarvo)
NPD
Palokäyttäytyminen D-s1,d0
Vaarallisten aineiden päästöt NPD
Pitkäaikaiskestävyys Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan  
 
© Arvolista Oy | Site Engine By Megative Tmi