Arvolista Oy

  • Arvolista Oy on Facebook

Sallitut puun ominaisuudet

Raaka-ainepohja:

1. Kuusi: terveoksainen kuusipaneeli, terveet ja kuolleet oksat ovat sallittuja. RT-kortin 21-10978- mukainen laatuluokitus. Kts. liitteen pdf-seloste.
2. Mänty: em-laatuluokan mänty. RT-kortin 21-10978 -mukainen laatuluokitus.
3. Sormijatkettu mänty: oksattomattomaksi sormijatkettu mäntyraaka-aine

EM-mänty poikkeaa yo. kuusipaneelilaadusta oksaisuuden osalta siten, ettei em-laadussa sallita oksia kuin muutama yhden metrin matkalle. Huom! Mänty ja sen oksa tummuu saunasuojan alla, se on puun ominaisuus. Huomioi tämä valitessasi vaaleaa sävyä, yksittäiset kappaleet voivat tummua huomattavasti alkutilanteeseen nähden.

Puun ominaisuuksiin, sekä kuusen että männyn, kuuluu myös kiertyminen puun syiden mukaisesti. Alla on esitetty puun osalta yleisimmät poikkeamat, joihin emme pysty pintakäsittelyllä vaikuttamaan. Tuote on suora tuotantolinjalta pakettiin laitettaessa, mutta asennusvaiheessa ao. sallittuja poikkeamia voi esiintyä. Nämä asiat on hyvä huomioida ja siksi suosittelemme, että paneeleiden annetaan kiertymisen estämiseksi tasaantua omissa paketeissaan noin viikon ajan ennen asennusta. Tämä ei estä puun elämistä seinässä tai katossa, mutta helpottaa asentamista.

HUOM! Paneeleiden tuoteseteleissä on maininta: "Älä asenna viallista tuotetta. Tarkasta tuote aina ennen asennusta. Asennettu tuote = hyväksytty tuote." Tämä lauseke koskee myös listoja, joten varmistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua.

Kuluttajasuojalain mukaan myyjä ei ole vastuussa käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvista virheistä. Sellaiseksi virheeksi luetaan käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen. 

Muuta hyödyllistä tietoa:

Tuotteet ovat pituuspakattuja, jolloin hukka on pieni, vaikka päiden tasaus onkin tarpeen. Kaikessa puutavarassa otettava huomioon 10 % hukkavara eli laske aina ylimääräistä mukaan sen vuoksi, että puu on elävä materiaali. Esim. päätypontti - vaikka pontti on höylältä ulostullessaan suora, se ei ole millintarkka enää asennusvaiheessa puun elämisen vuoksi. Puu kiertyy syidensä mukaisesti, sitä ei pystytä estämään millään teollisella prosessilla.

Helppo asentaa – valmiiksi käsitelty => säästää asennuskuluja sekä nopeuttaa valmistumista eli alentaa asennuskustannuksia/-haittoja verrattuna puuvalmiiseen paneeliin

Hukkamääräksi kannattaa laskea puutavarassa aina vähintään 10 %.

Huomioithan sen, että mänty on pihkainen puulaji! Pihkaisuus voi ilmetä asennetussa puussa muutamankin kuukauden kuluttua asennuksesta. Tämä ei ole tuotevirhe, vaan puun ominaisuus! Pihkaamisen määrää ei pysty ennustamaan eikä sitä pysty pintakäsittelyllä estämään.

Peittomaalatut tuotteet kosteissa tiloissa:  Käsittele sahauspinnat umpeen, kosteudenkestävyys taataan vain ehjälle pinnalle. Esim. ilmanvaihtoventtiilin läpiviennit jne. Kosteudenkestävyys kattaa tuotteen, joka on asennettu ohjeen mukaan. © Arvolista Oy | Site Engine By Megative Tmi