Arvolista Oy

  • Arvolista Oy on Facebook

Toimintapolitiikka

Arvolista Oy tuottaa tuotteita, joissa yhdistyy laatu, asiakastyytyväisyys, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.

Tuotteemme täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.

Laatu- ja ympäristövaikutusten hallintaa toteutetaan yhteistyössä toimittajien ja sidosryhmien kanssa ja ne huomioidaan myös tuote- ja toimittajavalinnassa.

Arvolista Oy noudattaa puun alkuperäketjun PEFC- hallintajärjestelmää, hankkii ja toimittaa laillisesti ja kestävästi hankittua puuta sekä tuntee toimittamiensa puutuotteiden alkuperän.

Arvolista Oy sitoutuu myös standardissa määriteltyjen sosiaalisten, terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseen.

Arvolista Oy:n henkilökunta on koulutettu PEFC- standardin vaatimuksiin ja on pätevä alkuperäseurannan toteuttamiseen ja ylläpitoon.© Arvolista Oy | Site Engine By Megative Tmi